فولاد

خاک نسوز سیلیسی فولاد

 کوره‌ های القایی بدون هسته که امروزه در صنعت فولاد ریزی استفاده می‌شوند، تا ظرفیت‌های ۶۵ تن دارای جداره‌های نسوز به ضخامت‌ ۸ سانتیمتر تا ۲۰ سانتیمتر هستند. معمولی‌ترین جداره نسوز برای این کوره‌ها، خاک نسوز خشک اسیدی از جنس کوراتزیت دانه بندی شده است. این نسوزها از دانه‌های گوشه دار با دانه بندی صفر تا چهار میلیمتر برای کوره‌های تا ظرفیت ۱۵ تن ، و صفر تا هفت میلیمتر برای کوره‌های بالاتر از ۱۵ تن هستند. خلوص سیلیس این نسوزها بالاتر از 5/98 درصد و دانه‌های پودر( زیر الک ۲۰۰ مش) حدود ۱۸ تا ۲۸ درصد است. مشهورترین عامل زینتر کننده دیرگداز سیلیسی اکسید بور بوده که می‌توان از اسید بوریک هم به عنوان یک منبع وجود اکسید بور استفاده کرد. در کوره های ذوب فولاد که با ماشین ریخته گری مداوم کار می کنند، استفاده از خاک نسوز سیلیسی با بایندر اکسید بور بهینه می باشد زیرا زمان خروج آب و در نهایت زمان زینتر خاک به مراتب کمتر از اسید بوریک می باشد و این خود سرعت عمل را بالاتر می برد.

خاک های نسوز سیلیسی عموماً مقاومت مطلوبی در برابر سرباره‌های حاوی اکسیدهای آهن‌، سیلیسیم‌، آلومینیم و کروم داشته و از دیگر ویژگی‌های بارز آن‌، هدایت حرارتی پائین این جرم‌ها است. از این رو جرم‌های نسوز سیلیسی جهت کوره‌های القائی با ظرفیت‌های متفاوت و برای تولید فولادهای ساده کربنی مناسب می باشد.